Search for tag: "kvalitetsmeldingen"

Paneldiskusjon med NSO, NOKUT og NTNU

Deltakere er NSO-representant Madeleine Sjøbrend, tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT og prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU

From  Rune Risdal 2 Years ago 0 likes 9 views 0  

Prorektor Dag Husebø UiS

From  Rune Risdal 2 Years ago 0 likes 34 views 0  

Viserektor Astrid B. Eggen UiA

From  Rune Risdal 2 Years ago 0 likes 10 views 0  

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen legger frem Kvalitetsmeldingen

Universitetet i Agder 10.02.2017

From  Rolf Sigurd Løvland 2 Years ago 0 likes 63 views 0  

Kvalitet på dagsordenen

KVALITET: Hva er kvalitet? I undervisning, i offentlige anliggender, i livet? I dette foredraget reflekterer Professor Peter Dahler-Larsen ved Institut for Statskundskab ved Københavns…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 2 Years ago 0 likes 114 views 0