Search for tag: "kvalitetsmeldingen"

Paneldiskusjon med NSO, NOKUT og NTNU

Deltakere er NSO-representant Madeleine Sjøbrend, tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT og prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 12 plays 0  

Professor Hanne-Kathrine Krogstrup

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 42 plays 0  

Prorektor Dag Husebø UiS

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 38 plays 0  

Professor Kerstin Noren Högskolan Väst

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 6 plays 0  

Viserektor Astrid B. Eggen UiA

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 12 plays 0  

Dialog og spørsmål til statsråden

From  Rune Risdal on February 17th, 2017 0 likes 15 plays 0  

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen legger frem Kvalitetsmeldingen

Universitetet i Agder 10.02.2017

From  Rolf Sigurd Løvland on February 10th, 2017 0 likes 64 plays 0  

Kvalitet på dagsordenen

KVALITET: Hva er kvalitet? I undervisning, i offentlige anliggender, i livet? I dette foredraget reflekterer Professor Peter Dahler-Larsen ved Institut for Statskundskab ved Københavns…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on February 9th, 2017 0 likes 149 plays 0