Search for tag: "kurs"

Universitetspedagogikk

UNIPED: PULS ved UiA held kurs i universitetspedagogikk. Kurset skal bidra til å utvikle, supplere og justera den pedagogiske kompetanse som allereie fins blant ansatte ved universitetet.

From  Cathrine Mjøs Sviggum on December 27th, 2016 0 likes 169 plays 0  

Middelhavsmat

Kurs i Middelhavsmat i Hellas. Livsstil,mat og kultur.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 51 plays 0  

Universitetspedagogikk 2012

Seminar om IT i undervisning. Pedagogisk bruk av digitale verktøy.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 6 plays 0  

NITO mattekurs høsten 2013 - del 2

From  Åsmund Rodvig Somdal on October 29th, 2015 0 likes 9 plays 0  

NITO mattekurs høsten 2013 - del 3

From  Åsmund Rodvig Somdal on October 29th, 2015 0 likes 8 plays 0