Search for tag: "kildekritikk"

Kildekritikk

Hva er kildekritikk, og hvorfor er det viktig å være kildekritisk?

From  Thomas Andersen on October 29th, 2015 0 likes 27 plays 0