Search for tag: "ikt 415"

Lær om kunstig intelligens - ta en master i IKT ved Universitetet i Agder

FREMTIDEN: Verdens økonomiske forum mener vi står overfor en ny industriell revolusjon. Kunstig intelligens vil være sentralt i denne revolusjonen. På master i IKT ved UiA…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 2 Years ago 0 likes 1,160 views 0  

Forskerportrett: Morten Goodwin

FLEKSIBEL UNDERVISNING: Morten Goodwin utvikler og forsker på ny læringsteknologi i programmeringsfaget. Han brenner for å utdanne dyktige programmerere som har ferdigheter…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 3 Years ago 4 likes 4,996 views 0  

Ukrainakonflikten

Konflikten mellom den ukrainske hæren og opprørerne i øst skaper daglig nye overskrifter i media, men det er likevel vanskelig å forstå hva som skjer og hvorfor.…

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 20 views 0  

Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene

Du tror det ikke før du får høre om det – likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene. Dialogmøte mellom prodekanus Tor Grande ved Fakultet for…

From  martin.gaustad@uia.no 3 Years ago 0 likes 20 views 0  

ocl in Eclipse tutorial

In this tutorial, ocl constraint evaluation on Ecore model is done in Elipse.

From  Vimala Nunavath 3 Years ago 0 likes 74 views 0  

EMF1

Eclipse Modelling Framework tutorial part1

From  Vimala Nunavath 3 Years ago 0 likes 3 views 0  

EMF2

Eclipse Modelling Framework tutorial part2

From  Vimala Nunavath 3 Years ago 0 likes 0 views 0  

GMFtutorial-1

Graphical Modelling Framework part1

From  Vimala Nunavath 3 Years ago 0 likes 1 views 0  

GMFtutorial2

Graphical Modelling Framework part1

From  Vimala Nunavath 3 Years ago 0 likes 1 views 0  

Acceleo Installation video in eclipse juno

Installing Acceleo sdk in eclipse juno.

From  Vimala Nunavath 3 Years ago 0 likes 25 views 0