Search for tag: "idrett"

Thomas Westergren - Disputas-2 - 31mai 2017

From  Rune Risdal on August 8th, 2017 0 likes 20 plays 0  

Thomas Westergren - Disputas-1 - 31mai 2017

From  Rune Risdal on August 8th, 2017 0 likes 13 plays 0  

Øystein Sylta - Disputas-1 - 24mai 2017

Tittel på avhandling: “Endurance training organization in elite endurance athletes. From description of best practice towards individualized prescription”

From  Rune Risdal on May 26th, 2017 0 likes 136 plays 0  

Øystein Sylta - Disputas-2 - 24mai 2017

Tittel på avhandling: “Endurance training organization in elite endurance athletes. From description of best practice towards individualized prescription”

From  Rune Risdal on May 26th, 2017 0 likes 68 plays 0  

Øystein Sylta - Prøveforelesning - 24mai 2017

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Scientific evidence for the effect of high-volume low-intensity training on key physiological variables and endurance performance."

From  Rune Risdal on May 26th, 2017 0 likes 37 plays 0  

FORSKERPORTRETT: Frøydis N. Vik

CHILDHOOD OVERWEIGHT: Associate professor Frøydis N. Vik helps families prevent childhood obesity and overweight. Lifestyle interventions among children and their parents show good results.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on March 1st, 2017 0 likes 467 plays 0  

Pinnebrød

UTEMAT: Universitetslektor Margrethe Røed viser hvordan du skal lære bort å lage pinnebrød.

From  remi.johansen@uia.no on October 27th, 2016 0 likes 364 plays 0  

Rullekake

Førstelektor Anne M. Selvik Ask viser hvordan du skal lære bort å lage rullekake.

From  remi.johansen@uia.no on October 27th, 2016 0 likes 672 plays 0  

Fiskepakke

UTEMAT: Universitetslektor Margrethe Røed viser hvordan du skal lære bort å lage fiskepakke til tur.

From  remi.johansen@uia.no on October 27th, 2016 0 likes 276 plays 0  

This is the faculty of Health and Sports Sciences

We are the Faculty of Health and Sports Sciences. This is how we work.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on October 29th, 2015 0 likes 76 plays 0  

Vil du studere idrett?

Universitetet i Agder tilbyr årsenhet, bachelor- og masterstudier i idrett. Her får du et innblikk i hva du får oppleve som idrettsstudent på UiA.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on October 29th, 2015 0 likes 101 plays 0  

Folkehelsearbeid

Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid er et tverrfaglig studium som tar utgangspunkt i helse som humankapital.

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 101 plays 0