Search for tag: "helga eggebø"

Helga Birgit Bjørnarå - Disputas-2 - 6 des 2016

Helga Birgit Bjørnarå ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap forsvarer sin avhandling for graden PhD (philosophiae doctor): Healthy and sustainable diet and physical activity…

From  Rune Risdal 2 Years ago 0 likes 37 views 0  

Helga Birgit Bjørnarå - Disputas-1 - 6 des 2016

Helga Birgit Bjørnarå ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap forsvarer sin avhandling for graden PhD (philosophiae doctor): Healthy and sustainable diet and physical activity…

From  Rune Risdal 2 Years ago 0 likes 38 views 0  

Helga Birgit Bjørnarå - Prøveforelesning 6 des 2016

Helga Birgit Bjørnarå ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap forsvarer sin avhandling for graden PhD (philosophiae doctor): Healthy and sustainable diet and physical activity…

From  Rune Risdal 2 Years ago 0 likes 39 views 0