Search for tag: "handlädning"

MOSO: Ny app för handledning av lärarstudenter stärker utbildningen

FORSKNINGSPROJEKT: Under den verksamhetsförlagda utbildningen av är handledning ett centralt moment. Appen MOSO (Mentoring and Observation Software) gör att dokumentationen av…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 217 views 0