Search for tag: "etikk"

Forskerportrett: Odin Lysaker

Hva skal vi med moral? Odin Lysaker er filosof og forsker på etikk. Han ser på etikkens rolle når det gjelder ytringsfrihet og flyktninger. Lysaker mener moral er relevant, selv i…

From  Cathrine Mjøs Sviggum 2 Years ago 0 likes 425 views 0  

Nasjonalt seminar om matematikkundervisning - del 1 - 45min.

Første del - 45min av seminaret.

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 10 views 0  

Matematikk på Returkraft

UiA-samarbeid med Samfundet skole og Returkraft.

From  Cathrine Mjøs Sviggum 3 Years ago 0 likes 14 views 0  

En raus og åpen arbeidsplass

NYTILSATT: I denne filmen får du et innblikk i personalpolitikken på UiA. NEW EMPLOYEE: Information about HR policies at the University of Agder. English subtitles.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 3 Years ago 0 likes 111 views 0  

Kildekritikk

Hva er kildekritikk, og hvorfor er det viktig å være kildekritisk?

From  Thomas Andersen 3 Years ago 0 likes 20 views 0  

Forskerportrett: Morten Brekke

DIGITAL UNDERVISNING: Tavle og kritt er fortsatt matematikklærerens viktigste verktøy. Men universitetslektor Morten Brekkes tavle er digital, og krittet er byttet ut med tusj og…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 3 Years ago 0 likes 594 views 0  

Kommunereformen

Betraktninger om kommunereformen, med Jørn Cruickshank, Jon P. Knudsen og Dag I. Jacobsen

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 18 views 0  

Forskerportrett: Hans Grelland

FILOSOF OG KVANTEFYSIKER: Hva er egentlig følelser? Hans Herlof Grelland er professor i kvantefysikkog underviser i filosofi. Han forsker på…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 3 Years ago 0 likes 560 views 0  

MA154 -27.08.14- Time 1

From  Karianne Hartviksen 3 Years ago 0 likes 33 views 0  

MA154 -27.08.14- Time 2

From  Karianne Hartviksen 3 Years ago 0 likes 11 views 0