Search for tag: "e-læring"

BarnE-mat

DEN FØRSTE MATEN: Mange foreldre kan føle seg usikre på hvordan overgangen til fast føde skal skje på best mulig måte. BarnE-mat er et forskningsprosjekt som…

From  Cathrine Mjøs Sviggum on December 15th, 2015 0 likes 482 plays 0  

E-læring - Hva er nå det?

Foredrag med Sven Åke Bjørke - 12 februar 2009

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 27 plays 0