Search for tag: "digital tavle"

Barnehagebarn underviser studenter

Denne episoden av pedagogisk nachspiel handlar om interaktive tavler, eller digitale verktøy til bruk i undervisning. FLU studentane på UiA blei kursa av dei beste. Nemleg…

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 21 plays 0