Search for tag: "delellghet"

Algoritmer for største felles faktor - Såkorn

3:15 Til refleksjon - metoden som kalles Euklids algoritme: a) Kan du finne den minste positive lengden på en tård når lengden ikke trenger å være et helt tall? b) Kan…

From  Cornelia Brodahl on September 26th, 2019 0 likes 3 plays