Search for tag: "data view"

1. Bli kjent med programmet

Utarbeide et datasett Du skal lære både hvordan du utarbeider et datasett selv, og hvordan du kan hente data fra andre filer. Husk at du kan hoppe over eller spille av kaptiler på…

From  Lena Hansen Malnes A year ago 0 likes 244 views

Lecture 5- Data gathering for requirements

Interviews, Questionnaires, Focus groups, Document review

From  Ghislain Maurice Norbert Isabwe 4 Years ago 0 likes 36 views 0