Search for tag: "computer engineering"

Forskerportrett: Henrik Kofoed Nielsen

I FYR OG FLAMME: Henrik Kofoed Nielsen er professor i fornybar energi. Han har alltid interessert seg for alt planter kan brukes til, utover det å være til pynt, mat og fôr. …

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 3 Years ago 0 likes 172 views 0  

DAT101-G E03

DAT101-G Introduction to Object-oriented Programming - Episode 03

From  Morten Goodwin 3 Years ago 0 likes 27 views 0  

DAT101-G E02

DAT101-G Introduction to Object-oriented Programming - Episode 02

From  Morten Goodwin 3 Years ago 0 likes 13 views 0  

DAT101-G E01

DAT101-G Introduction to Object-oriented Programming - Episode 01

From  Morten Goodwin 3 Years ago 0 likes 47 views 0  

DAT101-G E09

DAT101-G Introduction to Object-oriented Programming - Episode 09

From  Morten Goodwin 3 Years ago 0 likes 10 views 0  

DAT101-G E08

DAT101-G Introduction to Object-oriented Programming - Episode 08

From  Morten Goodwin 3 Years ago 0 likes 10 views 0  

DAT101-G E07

DAT101-G Introduction to Object-oriented Programming - Episode 07

From  Morten Goodwin 3 Years ago 0 likes 7 views 0  

DAT101-G E06

DAT101-G Introduction to Object-oriented Programming - Episode 06

From  Morten Goodwin 3 Years ago 0 likes 7 views 0  

DAT101-G E05

DAT101-G Introduction to Object-oriented Programming - Episode 05

From  Morten Goodwin 3 Years ago 0 likes 6 views 0  

DAT101-G E04

DAT101-G Introduction to Object-oriented Programming - Episode 04

From  Morten Goodwin 3 Years ago 0 likes 9 views 0