Search for tag: "barnehagelærerutdanningen"

Hva er MOSO? (Barnehagelærerutdanningen)

Introduksjon til MOSO. Et verktøy for studenter i praksis i barnehage eller skole.

From  Morten Rosenvinge on November 26th, 2019 0 likes 270 plays 0  

5. Veiledning og vurdering

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 197 plays 0  

3. Om praksisperiodene

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 218 plays 0  

2. Før praksis

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 217 plays 0