Search for tag: "barnehagelærerutdanning"

Hva er MOSO? (Barnehagelærerutdanningen)

Introduksjon til MOSO. Et verktøy for studenter i praksis i barnehage eller skole.

From  Morten Rosenvinge on November 26th, 2019 0 likes 270 plays 0  

5. Veiledning og vurdering

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 197 plays 0  

3. Om praksisperiodene

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 218 plays 0  

2. Før praksis

From  Morten Rosenvinge on September 23rd, 2019 0 likes 217 plays 0  

Forskerportrett: Else Cathrine Melhuus

FORSKERPORTRETT: Hvordan kan barnehagene utformes slik at de fremmer demokrati, likestilling og medbestemmelse hos barna som går der? Førstelektor Else Cathrine Melhuus forsker på…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen on April 14th, 2016 0 likes 474 plays 0