Search for tag: "artist"

Språket på 1800-tallet

Lingvistene og språket. Martin Skjekkeland, UiA.

From  Rune Risdal 3 Years ago 0 likes 19 views 0