Kapittel 14 2.2.1 Vektorer i et koordinatsystem - posisjonsvektor

From Morten Brekke  

views comments