Kapittel 24 2.4 Linearitet av Fourirer transformasjoner

From Morten Brekke  

views comments