Kapittel 23 8.2 Poisson fordeling eksempel 8.1

From Morten Brekke  

views comments