Kapittel 23 8.2 Poisson fordeling eksempel 8.1

From Morten Brekke on January 17th, 2017  

views comments