Kapittel 23 8.2-2 Poisson fordeling eksempel 8.3 og 8.4

From Morten Brekke on January 17th, 2017  

views comments