Kapittel 14 1.4 Multiplikasjon av en vektor og et tall

From Morten Brekke  

views comments