Kapittel 14 1.4 Multiplikasjon av en vektor og et tall

From Morten Brekke on November 9th, 2015  

views comments