Prøveforelesning «Kvalitet i kommunale helse- og omsorgstjenesten: Dilemmaer og paradokser i balansering av forventninger og muligheter»- Torunn Kitty Vatnøy

From Eli Margareth Andås  

views comments