Kapittel 23 8.1 Poisson fordeling

From Morten Brekke  

views comments