Kapittel 23 3.2-3 Varians og standardavvik eksempel 3.4

From Morten Brekke  

views comments