Kapittel 23 3.2-3 Varians og standardavvik eksempel 3.4

From Morten Brekke on November 23rd, 2016  

views comments