Kapittel 24 2.2 Beregning av Fourirer transformasjoner eksempel 2.1

From Morten Brekke  

views comments