Har Stortinget ansvar- ved Lise Christoffersen fra arbeids og sosialkomiteen

From Rune Risdal  

views comments