Har Stortinget ansvar- ved Lise Christoffersen fra arbeids og sosialkomiteen

From Rune Risdal on November 28th, 2019  

views comments