Kapittel 19 3.4 Binomial teorem når n ikke er et heltall

From Morten Brekke  

views comments