Oscilloskop 07 - Justering av horisontal skala (og posisjon)

From Remi Johansen on October 26th, 2015  

views comments