Search for media from: "Hildegunn Mellesmo Aslaksen"

Forskerportrett: Petter Mathisen

VEILEDNINGSTEKNOLOGI: Dosent Petter Mathisen forsker på bruk av teknologi i praksisveiledning, altså når studenter er ute i praksis i lærerutdanning eller andre…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 1,281 views 0  

Introduksjon

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Introduksjon

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 307 views 0  

Planlegging og førveiledning

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Planlegging og førveiledning

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 295 views 0  

Forberedelse til etterveiledning

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Forberedelse til etterveiledning

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 189 views 0  

Etterveiledning

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Etterveiledning

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 184 views 0  

Observasjon

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Observasjon

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 241 views 0  

Til veileder

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Til veileder

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 185 views 0  

Philosophy of Science Part I

WHAT IS SCIENCE? A historical journey through the history of philosophy of science. How can science contribute to pluralism in society and at the same time provide valid knowledge? In this course,…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 2 Years ago 0 likes 868 views 0  

Philosophy of Science Part II

WHAT IS SCIENCE? A historical journey through the history of philosophy of science. How can science contribute to pluralism in society and at the same time provide valid knowledge? Part II…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 2 Years ago 0 likes 468 views 0  

Philosophy of science Part III

WHAT IS SCIENCE? A historical journey through the history of philosophy of science. In Part III society intervenes in science. World War II has shown that the scientific machine also brings terrible…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 2 Years ago 0 likes 428 views 0  

Philosophy of science Teaser

Smakebiter fra filmene om vestlig vitenskapsfilosofi.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 10 Months ago 0 likes 67 views 0  

Fra jeg til vi

BALANSE: Forskning er en kollektiv aktivitet. Å gå fra et jeg til et vi kan være både uvant og krevende. Det krever noe mer enn bare å samarbeide. Vi møter Rani…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 5 Months ago 0 likes 133 views 0  

Maskuliniteten i akademia

BALANSE: Det skjer en skjult diskriminering av kvinner på veien til toppstillinger i forskningen. Dette har også konsekvenser for forskningen. Vi møter Øystein Gullvåg…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 9 Months ago 0 likes 393 views 0  

Å ta vare på de unge

BALANSE: Kjønnsrollene blant unge forskere i dag kolliderer med den tradisjonelle forskerrollen. Gode ledere kan håndtere denne utfordringen. Vi møter det unge forskerparet Hanne…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 8 Months ago 0 likes 111 views 0  

Flere veier til toppen

BALANSE: Kvinner velger ofte andre veier enn de tradisjonelle til toppstillinger i forskningen. Disse veiene byr på ulike hindringer. Vi møter Gry Agnete Alsos ved Nord universitet og…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 8 Months ago 0 likes 121 views 0  

Fire protection at UiA

NEW EMPLOYEES: Welcome to this course about fire protection at UiA. English narrator.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 3 Years ago 0 likes 8 views 0