Search for media from: "Lene Birkeland Leidland"

Skillingsboller

Arbeidskrav 3: Skriftlig del En beskrivelse av hvordan filmen er tenkt brukt i mat og helse Instruksjonsvideoen er tenkt brukt for elever på 6.trinn. Filmen er ment som en introduksjon…

From  Lene Birkeland Leidland on November 16th, 2016 0 likes 211 plays 3