Search for media from: "Anne-Helen N Pedersen"

Anne-Helen Pedersen - Koking av poteter - Mat og helse

Kompetansemål: Mat og livsstil. 8-10 trinn. "Planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld". Denne…

From  Anne-Helen N Pedersen on November 18th, 2016 0 likes 78 plays 3