Search for media from: "Åsmund Rodvig Somdal"

”Open access som demokratisk virkemiddel”

Bibliotekarene og informasjonsvitenskapen1814 – Frihet, likhet og kunnskap Om grunnlov og bibliotek i 200 år”Open access som demokratisk virkemiddel” ved…

From  Åsmund Rodvig Somdal on October 29th, 2015 0 likes 7 plays 0  

”Hva er et bibliotek?”

Bibliotekarene og informasjonsvitenskapen1814 – Frihet, likhet og kunnskap Om grunnlov og bibliotek i 200 år ”Hva er et bibliotek?” ved bibliotekdirektør Hanne Graver…

From  Åsmund Rodvig Somdal on October 29th, 2015 0 likes 15 plays 0  

Øystein Djupedal.mp4

From  Åsmund Rodvig Somdal on December 28th, 2017 0 likes 5 plays 0  

Zuolong Wei - Trial Lecture - 4/19/2017

From  Åsmund Rodvig Somdal on April 19th, 2017 0 likes 11 plays 0  

Zuolong Wei - Defense - 4/19/2017

From  Åsmund Rodvig Somdal on April 19th, 2017 0 likes 13 plays 0  

UT403 Welcome

From  Åsmund Rodvig Somdal on August 26th, 2016 0 likes 54 plays 1  

Unni Farestveit.mp4

From  Åsmund Rodvig Somdal on February 19th, 2016 0 likes 16 plays 0  

UIA studietilbud Campus Grimstad

Studentproduksjon 2012

From  Åsmund Rodvig Somdal on October 26th, 2015 0 likes 28 plays 0  

UIA studietilbud

From  Åsmund Rodvig Somdal on October 26th, 2015 0 likes 6 plays 0  

UIA samarbeid

From  Åsmund Rodvig Somdal on October 26th, 2015 0 likes 2 plays 0  

Traillecture.mp4

Prøveforelesning. Oppgitt emne: Advanced automotive radars for accurate monitoring of car environments towards increased road traffic and improved driving safety

From  Åsmund Rodvig Somdal on October 29th, 2015 0 likes 4 plays 0  

Trailer.mp4

From  Åsmund Rodvig Somdal on January 13th, 2016 0 likes 29 plays 0  

time1

From  Åsmund Rodvig Somdal on February 8th, 2016 0 likes 17 plays 0  

Time 2

From  Åsmund Rodvig Somdal on February 22nd, 2016 0 likes 16 plays 0  

Time 2

From  Åsmund Rodvig Somdal on February 29th, 2016 0 likes 21 plays 1  

Time 2

From  Åsmund Rodvig Somdal on January 26th, 2017 0 likes 89 plays 0