Search for media from: "Tore Helleland Næss"

Tanker - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 21 plays 0  

STOP MOTION - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 12 plays 0  

Stemnemøtet- Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er produsert i samarbeid med filmutdannelsen LFT i Kristiansand.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 7 plays 0  

Splittet - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (Bachelorprosjekt DAT303)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT303 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført på UiA Grimstad.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 10 plays 0  

Sko ut Livet - Eksamensprosjekt DAT215 IKT prosjekt UiA Grimstad

Kortfilm produsert av studenter ved UiA Grimstad IKT prosjekt DAT215

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 89 plays 0  

Pyramidehuset - Studentoppgave Multimediateknologi & design

Kortflim produsert av studenter ved Multimediateknologi & design UiA campus Grimstad. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 4 plays 0  

Promo for Byklekommune - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (Bachelorprosjekt DAT303)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT303 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført på UiA Grimstad.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 19 plays 0  

Playmates - Studentoppgave Multimediateknologi & design

Kortflim produsert av studenter ved Multimediateknologi & design UiA campus Grimstad. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 15 plays 0  

Perspektiv - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er produsert i samarbeid med filmutdannelsen LFT i Kristiansand.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 10 plays 0  

Motstand - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 100 plays 0  

Modul3_del2_Arbeidsflyt i en videoproduksjon

I denne videoen går vi gjennom alle fasene i arbeidsprosessen fra ide til ferdig videofilm. Metoden som blir vist skal benyttes i eksamensprosjektet.

From  Tore Helleland Næss on September 1st, 2016 0 likes 53 plays 0  

MAKING IT PROJECT - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (Bachelorprosjekt DAT303)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT215våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 9 plays 0  

Lupe 2,5D - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (Bachelorprosjekt DAT303)

2,5D animasjon produsert som eksamensoppgave i faget DAT303 våren 2017. Animasjonen er en av flere prosjektoppgaver utført på UiA Grimstad.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 3 plays 0  

Kuben - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 2 plays 0  

Kontroll - Studentoppgave Multimediateknologi & design

Kortflim produsert av studenter ved Multimediateknologi & design UiA campus Grimstad. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 25 plays 0  

Knivmakeren - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss on August 1st, 2017 0 likes 70 plays 0