Search for media from: "Hildegunn Mellesmo Aslaksen"

Philosophy of science Teaser

Smakebiter fra filmene om vestlig vitenskapsfilosofi.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 11 Months ago 0 likes 254 views 0  

Forskerportrett: Morten Goodwin

FLEKSIBEL UNDERVISNING: Morten Goodwin utvikler og forsker på ny læringsteknologi i programmeringsfaget. Han brenner for å utdanne dyktige programmerere som har ferdigheter…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 3 Years ago 5 likes 5,072 views 0  

Forskerportrett: Petter Mathisen

VEILEDNINGSTEKNOLOGI: Dosent Petter Mathisen forsker på bruk av teknologi i praksisveiledning, altså når studenter er ute i praksis i lærerutdanning eller andre…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 1,288 views 0  

Introduksjon

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Introduksjon

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 375 views 0  

Planlegging og førveiledning

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Planlegging og førveiledning

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 372 views 0  

Forberedelse til etterveiledning

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Forberedelse til etterveiledning

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 236 views 0  

Etterveiledning

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Etterveiledning

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 228 views 0  

Observasjon

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Observasjon

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 293 views 0  

Til veileder

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Til veileder

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 220 views 0  

Philosophy of Science Part I

WHAT IS SCIENCE? A historical journey through the history of philosophy of science. How can science contribute to pluralism in society and at the same time provide valid knowledge? In this course,…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 2 Years ago 0 likes 972 views 0  

Philosophy of Science Part II

WHAT IS SCIENCE? A historical journey through the history of philosophy of science. How can science contribute to pluralism in society and at the same time provide valid knowledge? Part II…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 2 Years ago 0 likes 499 views 0  

Philosophy of science Part III

WHAT IS SCIENCE? A historical journey through the history of philosophy of science. In Part III society intervenes in science. World War II has shown that the scientific machine also brings terrible…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 2 Years ago 0 likes 460 views 0  

Fra jeg til vi

BALANSE: Forskning er en kollektiv aktivitet. Å gå fra et jeg til et vi kan være både uvant og krevende. Det krever noe mer enn bare å samarbeide. Vi møter Rani…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 6 Months ago 0 likes 138 views 0  

Maskuliniteten i akademia

BALANSE: Det skjer en skjult diskriminering av kvinner på veien til toppstillinger i forskningen. Dette har også konsekvenser for forskningen. Vi møter Øystein Gullvåg…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 10 Months ago 0 likes 409 views 0  

Å ta vare på de unge

BALANSE: Kjønnsrollene blant unge forskere i dag kolliderer med den tradisjonelle forskerrollen. Gode ledere kan håndtere denne utfordringen. Vi møter det unge forskerparet Hanne…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 9 Months ago 0 likes 117 views 0  

Flere veier til toppen

BALANSE: Kvinner velger ofte andre veier enn de tradisjonelle til toppstillinger i forskningen. Disse veiene byr på ulike hindringer. Vi møter Gry Agnete Alsos ved Nord universitet og…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 9 Months ago 0 likes 135 views 0