Search for media from: "Remi Johansen"

IT, Eksamen, bibliotek og Fronter

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 33 views 0  

5. Velkommen til Grimstad

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 14 views 0  

4. Utdeling av priser til studenter som har utmerket seg

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 7 views 0  

1. Velkommen til Universitetet i Agder

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 7 views 0  

IT, Eksamen, bibliotek og Fronter

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 2 views 0  

1. LAB Power introduksjon.mp4

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 149 views 0  

3. Seriekobling av utganger.mp4

From  Remi Johansen 4 Years ago 1 likes 109 views 0  

1. Multimeter introduksjon.mp4

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 240 views 0  

1. Funksjonsgenerator introduksjon

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 182 views 0  

3. Signaltyper og justering av amplitude.mp4

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 126 views 0  

2. Justering av frekvens.mp4

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 109 views 0  

4. Justering av DC-offset og Duty-cycle.mp4

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 111 views 0  

3. Bruk av koblingsbrett, del B.mp4

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 164 views 0  

6. Bruk av analoge inn- og utganger.mp4

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 86 views 0  

5. Bruk av digitale inn- og utganger.mp4

From  Remi Johansen 4 Years ago 0 likes 102 views 0