Search for media from: "Morten Brekke"

Kapittel 22 3.3-4 Løsning av diff.likninger ved Laplace - eksempel 3.7

From  Morten Brekke on October 31st, 2016 0 likes 32 plays 0  

Kapittel 23 2.3 Middelverdi til en frekvens fordeling

From  Morten Brekke on November 23rd, 2016 0 likes 98 plays 0  

Kapittel 17 8.2 Integrasjon av trigonometriske funksjoner

From  Morten Brekke on February 9th, 2016 0 likes 49 plays 0  

Kapittel 23 4.3 Sammensatte hendelser

From  Morten Brekke on January 3rd, 2017 0 likes 115 plays 0  

Kapittel 23 3.2 Varians

From  Morten Brekke on November 23rd, 2016 0 likes 110 plays 0  

Kapittel 23 3.2-3 Varians og standardavvik eksempel 3.4

From  Morten Brekke on November 23rd, 2016 0 likes 125 plays 0  

Kapittel 23 3.1 Variasjon av data - Introduksjon

From  Morten Brekke on November 23rd, 2016 0 likes 108 plays 0  

Kapittel 13.4 Redusert trappeform til en totalmatrise

From  Morten Brekke on August 30th, 2016 0 likes 131 plays 0  

Eksempel 14.4

From  Morten Brekke on November 9th, 2015 0 likes 29 plays 0  

Kapittel 17 2.3 Uegentlig integral

From  Morten Brekke on January 18th, 2016 0 likes 40 plays 0  

Kapittel 20 1.2 Definisjoner differensiallikninger

From  Morten Brekke on September 22nd, 2016 0 likes 47 plays 0  

Eksempel 10.1

From  Morten Brekke on November 5th, 2015 0 likes 40 plays 0  

Kapittel 15 2.2 Deriverte

From  Morten Brekke on January 5th, 2016 0 likes 26 plays 0  

Kapittel 23 9.4 Beregne sannsynligheter med tabell

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 55 plays 0  

Kapittel 23 4.1 Elementær sannsynlighet - Introduksjon

From  Morten Brekke on January 3rd, 2017 0 likes 122 plays 0  

Kapittel 23 1.2 og 1.3 Diskrete og kontinuerlige data

From  Morten Brekke on November 21st, 2016 0 likes 171 plays 0