Search for media from: "Morten Brekke"

Kapittel 24 2.4 Linearitet av Fourirer transformasjoner

From  Morten Brekke on November 14th, 2016 0 likes 34 plays 0  

Kapittel 24 2.3 Frekvensområde - ikke periodisk funksjon

From  Morten Brekke on November 14th, 2016 0 likes 27 plays 0  

Kapittel 24 2.2-2 Tabell Fourirer transformasjoner - digital lyd

From  Morten Brekke on November 14th, 2016 0 likes 22 plays 0  

Kapittel 24 2.2-1 Beregning av Fourirer transformasjoner eksempel 2.2

From  Morten Brekke on November 14th, 2016 0 likes 39 plays 0  

Kapittel 24 2.2 Beregning av Fourirer transformasjoner eksempel 2.1

From  Morten Brekke on November 14th, 2016 0 likes 26 plays 0  

Kapittel 24 1.2-4 Konvergens - Fourirer rekker

From  Morten Brekke on November 14th, 2016 0 likes 28 plays 0  

Kapittel 24 1.2-3 Odd og even funksjoner

From  Morten Brekke on November 2nd, 2016 0 likes 31 plays 0  

Kapittel 24 1.2-2 Finne Fourier-rekke eksempel 1.6

From  Morten Brekke on November 2nd, 2016 0 likes 152 plays 0  

Kapittel 24 1.2-1 Finne Fourier-rekke eksempel 1.1 - 1.5

From  Morten Brekke on November 2nd, 2016 0 likes 112 plays 0  

Kapittel 24 1.2 Beregne en Fourier-rekke

From  Morten Brekke on November 2nd, 2016 0 likes 61 plays 0  

Kapittel 24 1.1-1 Introduksjon Fourier - Puls tog

From  Morten Brekke on November 1st, 2016 0 likes 40 plays 0  

Kapittel 24 1.1 Introduksjon Fourier - SimReal

From  Morten Brekke on November 1st, 2016 0 likes 51 plays 0  

Kapittel 23 9.5-1 Ikke standard normalfordeling eksempel 9.6

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 69 plays 0  

Kapittel 23 9.5 Ikke standard normalfordeling eksempel 9.5

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 79 plays 0  

Kapittel 23 9.4-4 Beregne sannsynligheter med tabell eksempel 9.4

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 45 plays 0  

Kapittel 23 9.4-3 Beregne sannsynligheter med tabell eksempel 9.3

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 55 plays 0