Search for media from: "Remi Johansen"

1. Funksjonsgenerator introduksjon

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 177 views 0  

1. LAB Power introduksjon.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 146 views 0  

1. Multimeter introduksjon.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 233 views 0  

1. Trainer introduksjon.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 168 views 0  

1. Velkommen til Universitetet i Agder

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 5 views 0  

2. Bruk av koblingsbrett, del A.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 190 views 0  

2. Justering av frekvens.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 104 views 0  

2. Justering av spenning og strømbegrensning.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 1 likes 127 views 0  

2. Måling av likespenning.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 168 views 0  

3. Bruk av koblingsbrett, del B.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 159 views 0  

3. Måling av likestrøm.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 210 views 0  

3. Seriekobling av utganger.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 1 likes 105 views 0  

3. Signaltyper og justering av amplitude.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 121 views 0  

4. Justering av DC-offset og Duty-cycle.mp4

From  Remi Johansen 3 Years ago 0 likes 108 views 0