Search for media from: "Kåre Mosgren"

Digitalisering - Quiz

Undervisningsvideo for MM-105

From  Kåre Mosgren on July 15th, 2016 0 likes 155 plays 0  

Grafikkformater - Quiz

Undervisningsvideo for DAT104, MM-105 og MM-900

From  Kåre Mosgren on July 14th, 2016 0 likes 182 plays 0  

Lyddesign

Undervisningsvideo for MM-105

From  Kåre Mosgren on July 14th, 2016 0 likes 384 plays 0  

Digitalisering

Undervisningsvideo for MM-105 og DAT228

From  Kåre Mosgren on July 14th, 2016 0 likes 187 plays 1  

Grafikkformater

Undervisningsvideo for MM-105

From  Kåre Mosgren on July 14th, 2016 0 likes 310 plays 0  

Innledning.mp4

DAT222 Innledning og en kort gjennomgang av den klassiske verden (Hellas og Romerriket).

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 17 plays 0  

Ungrenessansen 1_1

Første forelesningstime av to om ung-renessansen. 14.01.2014

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 66 plays 0  

Ungrenessansen_1-2

Andre forelesning av to om ung-renessansen.

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 17 plays 0  

Middelalderen

Komprimert dobbelforelesning om middelalderens kunst og arkitektur.

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 90 plays 0  

Romantikken

Kåre Mosgren 21.02.2014

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 27 plays 0  

Naturalismen, realismen og litt til.

Kåre Mosgren 25.02.2014

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 105 plays 0  

Impresjonismen_1

Kåre Mosgren 25.02.2014

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 54 plays 0  

Impresjonismen_2

En kort avslutning av temaet.

From  Kåre Mosgren on October 29th, 2015 0 likes 19 plays 0