Search for media from: "Morten Brekke"

Kapittel 23 9.5-1 Ikke standard normalfordeling eksempel 9.6

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 69 plays 0  

Kapittel 23 9.5 Ikke standard normalfordeling eksempel 9.5

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 79 plays 0  

Kapittel 23 9.4-4 Beregne sannsynligheter med tabell eksempel 9.4

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 45 plays 0  

Kapittel 23 9.4-3 Beregne sannsynligheter med tabell eksempel 9.3

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 55 plays 0  

Kapittel 23 9.4-2 Beregne sannsynligheter med tabell eksempel 9.2

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 41 plays 0  

Kapittel 23 9.4-1 Beregne sannsynligheter med tabell eksempel 9.1

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 60 plays 0  

Kapittel 23 9.4 Beregne sannsynligheter med tabell

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 55 plays 0  

Kapittel 23 9.3 Standard normalfordeling

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 76 plays 0  

Kapittel 23 9.2 Normalfordelingens tetthetsfunksjon

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 63 plays 0  

Kapittel 23 9.1 Normalfordeling

From  Morten Brekke on January 24th, 2017 0 likes 62 plays 0  

Kapittel 23 8.3-1 Poisson og Binomisk fordeling eksempel 8.6

From  Morten Brekke on January 17th, 2017 0 likes 149 plays 0  

Kapittel 23 8.3 Poisson og Binomisk fordeling eksempel 8.5

From  Morten Brekke on January 17th, 2017 0 likes 120 plays 0  

Kapittel 23 8.2-2 Poisson fordeling eksempel 8.3 og 8.4

From  Morten Brekke on January 17th, 2017 0 likes 151 plays 0  

Kapittel 23 8.2-1 Poisson fordeling eksempel 8.2

From  Morten Brekke on January 17th, 2017 0 likes 421 plays 0  

Kapittel 23 8.2 Poisson fordeling eksempel 8.1

From  Morten Brekke on January 17th, 2017 0 likes 144 plays 0  

Kapittel 23 8.1 Poisson fordeling

From  Morten Brekke on January 17th, 2017 0 likes 159 plays 0