Search for media from: "Tore Helleland Næss"

Det er her

A short film about the life of a dog sledge "driver".

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 35 views 0  

Motstand - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 72 views 0  

MAKING IT PROJECT - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (Bachelorprosjekt DAT303)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT215våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 8 views 0  

Splittet - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (Bachelorprosjekt DAT303)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT303 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført på UiA Grimstad.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 9 views 0  

Gullsmed Unni Storm - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (Bachelorprosjekt DAT303)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT303 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført på UiA Grimstad.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 6 views 0  

Sko ut Livet - Eksamensprosjekt DAT215 IKT prosjekt UiA Grimstad

Kortfilm produsert av studenter ved UiA Grimstad IKT prosjekt DAT215

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 61 views 0  

Fly-By Promovideo - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (Bachelorprosjekt DAT303)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT303 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført på UiA Grimstad.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 1 likes 13 views 0  

Promo for Byklekommune - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (Bachelorprosjekt DAT303)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT303 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført på UiA Grimstad.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 17 views 0  

Lupe 2,5D - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (Bachelorprosjekt DAT303)

2,5D animasjon produsert som eksamensoppgave i faget DAT303 våren 2017. Animasjonen er en av flere prosjektoppgaver utført på UiA Grimstad.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 3 views 0  

Stemnemøtet- Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er produsert i samarbeid med filmutdannelsen LFT i Kristiansand.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 6 views 0  

Knivmakeren - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 54 views 0  

STOP MOTION - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 9 views 0  

Perspektiv - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er produsert i samarbeid med filmutdannelsen LFT i Kristiansand.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 9 views 0  

Tanker - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 15 views 0  

Best for meg selv - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 42 views 0  

Drømmehjemmet - Eksamensoppgave Multimediateknologi & design (DAT229)

Kortfilm produsert som eksamensoppgave i faget DAT229 våren 2017. Filmen er en av flere prosjektoppgaver utført i faget DAT229.

From  Tore Helleland Næss 2 Years ago 0 likes 2 views 0