Search for media from: "Sigurd Brinch"

Outdoor education

Reklamefilm for Outdoor education.

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 929 plays 0  

Likestillingskonferansen 2012 - «Utfordringer for skeive»

ved Åshild Marie Vige, leder «Skeiv ungdom»

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 1 plays 0  

Tertulia literaria sobre el naturalismo

Samtaler om forfattere, noveller, romaner og dikt fra den spanskspråklige verden. De litterære verkene er knyttet til emnet Litteratur og kultur i Latin-Amerika og Spania ved…

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 42 plays 0  

Tertulia literaria sobre el cuento "La nina sin alas" de Paloma Díaz-Mas

Samtaler om forfattere, noveller, romaner og dikt fra den spanskspråklige verden. De litterære verkene er knyttet til emnet Litteratur og kultur i Latin-Amerika og Spania ved…

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 297 plays 0  

Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 579 plays 0  

Pedagogisk nachspiel - Program 4

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 6 plays 0  

Kjønn og utdanning

En film om kunsten på Universitetet i Agder - Gimlemoen

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 110 plays 0  

Palabras claves de "A la deriva" de Horacio Quiroga

Palabras claves. Animasjonsvideo som presenterer nøkkelord brukt i spansk undervisning.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 66 plays 0  

Realistisk litteratur

En del av studiet Skolebibliotekkunnskap 2.

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 80 plays 0  

Folkehelsearbeid og Ernæring, mat og kultur.

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 64 plays 0  

Likestillingskonferansen 2012 - «Hvor mangfoldige er vi egentlig?»

ved psykolog Elsa Almås og lege Esben Esther Pirelli Benestad , begge professorer ved UiA

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 26 plays 0  

Tertulia literaria sobre el cuento "Espantos de agosto" de Gabriel García Márquez

Samtaler om forfattere, noveller, romaner og dikt fra den spanskspråklige verden. De litterære verkene er knyttet til emnet Litteratur og kultur i Latin-Amerika og Spania ved…

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 32 plays 0  

Mentorordning for ledere

Som en del av universitetets satsing på å utvikle gode ledere er det etablert en mentorordning for faglige og administrative ledere. Dekan Birte Simonsen og instituttleder Merete Elnan er…

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 49 plays 0  

Universitetslektor Tor Tanggaard fra fakultet for humaniora og pedagogikk

Seminar om forbedret faglig introduksjon til studiene ved UiA

From  Sigurd Brinch on October 26th, 2015 0 likes 58 plays 0  

Norsk 2 – Presentasjon 4

Fagintervju med Oddbjørn Johannessen om ungdomsromanen som sjanger og sentrale analysebegreper – Opptak høsten 2013

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 135 plays 0  

Tertulia literaria sobre el cuento "A la deriva" de Horacio Quiroga

Samtaler om forfattere, noveller, romaner og dikt fra den spanskspråklige verden. De litterære verkene er knyttet til emnet Litteratur og kultur i Latin-Amerika og Spania ved…

From  Sigurd Brinch on October 29th, 2015 0 likes 88 plays 0