Search for media from: "Martin Gaustad"

R. Mayers kognitive teori om multimedia og læring

Om Richard Mayers kognitive teori om multimedia og læring. En introduksjon til prinsippene.

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,315 views 0  

Prinsipper - del 1

Pre-training principle og coherent principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,264 views 0  

Prinsipper - del 2

Segmenting principle, Signaling principle og Redundancy principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,068 views 0  

Prinsipper - del 3

Spatial principle, Temporal Contiguity principle, Modality principle og Multimedia principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,003 views 0  

Planlegging - intro

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 862 views 0  

Produksjon- intro

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 751 views 0  

Planleggingsprosessen 1 - Pedagogisk design

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 680 views 0  

videoforelesning.no - Produksjon på eget kontor

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 605 views 0  

På eget kontor eller i studio?

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 590 views 0  

Bruk- intro

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 547 views 0  

Planlegginsprosessen 2 - pedagogisk design i videoforelesninger

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 523 views 0  

Introduksjon til videoforelesning.no

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 445 views 0  

del1_intro_enkelt_v5

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 413 views 0  

videoforelesning.no - Khan Academy-stil

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 323 views 0  

Del 3 Lag din egen mal

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 295 views 0