Search for media from: "Morten Rosenvinge"

Forskningsprosjekt: InnArbeid

InnArbeid vil utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid.

From  Morten Rosenvinge 6 Months ago 0 likes 67 views 0  

Bachelor i folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har og hvilke valg vi gjør…

From  Morten Rosenvinge 7 Months ago 0 likes 380 views 0  

Bachelor i ernæring

Ta bachelor i ernæring på Universitetet i Agder.

From  Morten Rosenvinge 10 Months ago 0 likes 369 views 0