Search for media from: "Morten Brekke"

Kapittel 13 4.2 Trivielle og ikke trivielle løsninger

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 622 views 0  

Kapittel 12 3.3 Minor og kofaktor til en 3x3 matrise

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 506 views 0  

Kapittel 21 4.3 Finne stasjonære punkter

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 491 views 0  

Kapittel 23 8.2-1 Poisson fordeling eksempel 8.2

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 401 views 0  

Kapittel 11 5.2 Løse likninger med komplekse tall, eksempel 1, 2 og 3

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 375 views 0  

Kapittel 14 Kraft og bevegelse II teori

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 216 views 0  

Kapittel 20 6.3 Finne partikulær løsning

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 216 views 0  

Kapittel 15 Statikk teori

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 207 views 0  

Kapittel 18 5.3 Overflateareal til et omdreiningslegeme

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 171 views 0  

Kapittel 12 3.5 Determinant av en 4x4 matrise

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 168 views 0  

Kapittel 23 1.2 og 1.3 Diskrete og kontinuerlige data

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 163 views 0  

Kapittel 23 1.1 Introduksjon til statistikk

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 162 views 0  

Kapittel 19 4.1 Taylor og Maclaurin rekker- enkel innføring

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 158 views 0  

Kapittel 23 8.1 Poisson fordeling

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 153 views 0  

Kapittel 13 Bevegelse II teori

From  Morten Brekke 3 Years ago 0 likes 147 views 0  

Kapittel 23 8.2-2 Poisson fordeling eksempel 8.3 og 8.4

From  Morten Brekke 2 Years ago 0 likes 145 views 0