Search for media from: "Hildegunn Mellesmo Aslaksen"

Fra jeg til vi

BALANSE: Forskning er en kollektiv aktivitet. Å gå fra et jeg til et vi kan være både uvant og krevende. Det krever noe mer enn bare å samarbeide. Vi møter Rani…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 7 Months ago 0 likes 144 views 0  

Flere veier til toppen

BALANSE: Kvinner velger ofte andre veier enn de tradisjonelle til toppstillinger i forskningen. Disse veiene byr på ulike hindringer. Vi møter Gry Agnete Alsos ved Nord universitet og…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 9 Months ago 0 likes 160 views 0  

Å ta vare på de unge

BALANSE: Kjønnsrollene blant unge forskere i dag kolliderer med den tradisjonelle forskerrollen. Gode ledere kan håndtere denne utfordringen. Vi møter det unge forskerparet Hanne…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 10 Months ago 0 likes 125 views 0  

Maskuliniteten i akademia

BALANSE: Det skjer en skjult diskriminering av kvinner på veien til toppstillinger i forskningen. Dette har også konsekvenser for forskningen. Vi møter Øystein Gullvåg…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 11 Months ago 0 likes 429 views 0  

Philosophy of science Teaser

Smakebiter fra filmene om vestlig vitenskapsfilosofi.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen 11 Months ago 0 likes 373 views 0  

Keynote speaker: Olav Eikeland

COPING WITH THE FUTURE CONFERENCE: Professor Olav Eikeland on Action Research and: "(Why) Does AR need to intervene and change things?"

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 22 views 0  

Keynote speaker John Hurley

COPING WITH THE FUTURE CONFERENCE: Keynote speech by Research Manager at Eurofound: "The current quality of work in Europe and the future of work."

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 14 views 0  

Keynote speaker: Richard Ennals

COPING WITH THE FUTURE CONFERENCE: Professor Richard Ennals: "Brexit and Coping with the future".

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 12 views 0  

Perspective: Einar Duengen Bøhn

COPING WITH THE FUTURE CONFERENCE: "AI and the future of work." Einar Duenger Bøhn, Professor of philosophy, University of Agder.

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 18 views 0  

Keynote speaker Emil Sobottka

COPING WTH THE FUTURE CONFERENCE: "Action Research and transformative social processes: the Latin American Strategy."

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 14 views 0  

Coping With the Future Conference

COPING: There is a close historical link between the structure of production in society and the nature of work. The structure of production is facing considerable changes, in the perspective of…

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 2 likes 228 views 0  

This is MOSO

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 918 views 0  

Til veileder

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Til veileder

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 222 views 0  

Observasjon

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Observasjon

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 295 views 0  

Etterveiledning

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Etterveiledning

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 229 views 0  

Forberedelse til etterveiledning

PEDAGOGISK BRUK AV MOSO: Forberedelse til etterveiledning

From  Hildegunn Mellesmo Aslaksen A year ago 0 likes 238 views 0