Search for media from: "Morten Brekke"

kapittel 11 3.3 Komplekse tall på eksponentiell form

From  Morten Brekke on October 29th, 2015 0 likes 120 plays 0  

Kapittel 14 4.6.2 Kryssproduktt Arealet av en trekant - eksempel 4.12

From  Morten Brekke on November 9th, 2015 0 likes 6 plays 0  

Kapittel 14 4.4 Egenskaper ved vektorprodukt

From  Morten Brekke on November 9th, 2015 0 likes 10 plays 0  

Kapittel 11 6.2 Faserelasjoner i en LCR - krets

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 16 plays 0  

Kapittel 11 4.2.2 De Moivre's teorem, eksempel 6

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 8 plays 0  

Kapittel 14 3.4 Formel til skalarprodukt - eksempler

From  Morten Brekke on November 9th, 2015 0 likes 7 plays 0  

Kapittel 20 1.2-1 Definisjoner differensiallikninger eksempler

From  Morten Brekke on September 22nd, 2016 0 likes 40 plays 0  

Kapittel 22 1.3 Tabell over Laplace transformasjoner

From  Morten Brekke on October 5th, 2016 0 likes 28 plays 0  

Kapittel 11 3.2.1 Oppgave 4 side 470

From  Morten Brekke on October 21st, 2015 0 likes 14 plays 0  

Kapittel 20 1.3 Løsning til en differensiallikning

From  Morten Brekke on September 22nd, 2016 0 likes 56 plays 0  

Kapittel 12 2.3-1 Hvordan multiplisere matriser

From  Morten Brekke on August 22nd, 2016 0 likes 37 plays 0  

Eksempel 11.1.1

From  Morten Brekke on November 5th, 2015 0 likes 19 plays 0  

Eksempel 11.3

From  Morten Brekke on November 5th, 2015 0 likes 25 plays 0  

Kapittel 14 3.5 Vinkel mellom vektorer - skalarprodukt

From  Morten Brekke on November 9th, 2015 0 likes 9 plays 0  

Eksempel 13.4

From  Morten Brekke on November 5th, 2015 0 likes 18 plays 0  

Eksempel 13.1

From  Morten Brekke on November 5th, 2015 0 likes 34 plays 0