Search for media from: "Martin Gaustad"

Velkommen

Velkommen ved Dag Gjerløw Aasland, viserektor UiA

From  Martin Gaustad 4 Years ago 0 likes 4 views 0  

Ukrainakonflikten

Konflikten mellom den ukrainske hæren og opprørerne i øst skaper daglig nye overskrifter i media, men det er likevel vanskelig å forstå hva som skjer og hvorfor.…

From  Martin Gaustad 4 Years ago 0 likes 21 views 0  

Planlegging - intro

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 858 views 0  

Produksjon- intro

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 748 views 0  

Bruk- intro

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 546 views 0  

På eget kontor eller i studio?

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 584 views 0  

Hvordan komme gjennom videoruta

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 228 views 0  

Fokus på foreleseren

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 218 views 0  

Introduksjon til videoforelesning.no

From  Martin Gaustad 3 Years ago 0 likes 441 views 0  

videoforelesning.no - Khan Academy-stil

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 323 views 0  

R. Mayers kognitive teori om multimedia og læring

Om Richard Mayers kognitive teori om multimedia og læring. En introduksjon til prinsippene.

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,295 views 0  

Prinsipper - del 1

Pre-training principle og coherent principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,239 views 0  

Prinsipper - del 2

Segmenting principle, Signaling principle og Redundancy principle

From  Martin Gaustad 2 Years ago 0 likes 1,048 views 0